ERGON IASTM seminar Podgorica

Sa zadovoljstvom najavljujemo novi ERGON IASTM Basic seminar u PODGORICI, 28/29.09. 2019-te godine u organizaciji našeg CENTRA ZA SPORTSKU FIZIOTERAPIJU I ERGONTECHNIQUE iz Grčke. Zbog efikasnosti metode, ograničenog broja polaznika i velikog interesovanja za ovom edukacijom, molimo vas da se prijavite na vrijeme. Za rane prijave i rezervacije, smo obezbijedili POPUST Za sve polaznike( ljekare i fizioterapeute), ove dvodnevne edukacije je obezbijeđen internacionalni sertifikat ERGON terapeuta, ručak i kafe pauze i nastavni materijal. Seminar je akreditovan i od Komore fizioterapeuta Crne Gore  i nosi 15 bodova za sve polaznike.

 INFORMACIJE i REZERVACIJE putem naše email adrese:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i putem viber broja 00382 67 600 685

ERGON IASTM je tehnika koja se izvodi instrumentima od nerđajućeg čelika, koji su posebno dizajnirani, da bi mogli da se prilagode različitim tkivima, njihovom obliku i krivinama. Ovom tehnikom se može:
# detektovati i osloboditi ožiljno tkivo,priraslice i fascijalna krutost,
# povećati lokalna perfuzija,
# smanjiti mišićni tonus i mišićni spazam,
# smanjiti bol i povećati obim pokreta
ERGON IASTM tehnika je inovativna nadogradnja starijih pristupa ( IASTM, GRASTON, SMART TOOLS,TOOLS ASSISTED MASSAGE) i bazirana je na miofascijalnoj meridijan teoriji, koju su prvi opisali, THOMAS MYERS i IDA ROLF.Ova tehnika se primjenjuje na tačkama tkivnih restrikcija, koji se opuštaju već posle prvog tretmana.
CILJEVI ERGON IASTM seminara su teorijska i praktična obuka u tretmanu cijelog tijela i kod najčešćih muskuloskeletnih problema. Na kraju obuke, polaznici će biti osposobljeni,da:
- Upotrebljavaju alat ( ERGON TOOLS) za procjenu miofascijalnih restrikcija,
- Upotrebljavaju alat za tretman velikog broja muskuloskeletnih problema,
- Efikasno kombinuju ovu tehniku sa istezanjem i funkcionalnom rehabilitacijom,
- Procijene miofascijalne patologije,
- Da trettiraju djelove tijela, gdje je teško doprijeti prstima,
- Da povrate ROM, punu pokretljivost, sa mimimalnim brojem tretmana,
- Kombinuju ERGON sa kineziterapijom i drugim metodama.
ERGON IASTM daje najbolje rezultate kod tretmana raznih tendinopatija( supraspinatus, b. brachi, teniski i golferski lakat, De Quervain sindrom, Achilova tetiva, patelarna tetiva, Pes anserinusa, IT trakt), plantarnog fascitisa, povrede mišića( akutna i subakutna i hronična faza),povrede ligamenata, spazam, otok, upala pokosnica, smrznuto rame, trigger tačke, burzitis, karpalni sindrom, problemi vratne i lumbalne kičme...
PRIJAVITE se na vrijeme i iskoristite POPUST. Informacije i prijave putem naše email adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i putem viber broja 00382 67 600685
www.ergontechnique.com